Komitet Naukowy:

  • prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka - Przewodnicząca
  • prof. dr hab. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk
  • dr med. Wojciech Hautz
  • prof. dr hab. med. Ewa Helwich
  • prof. dr hab. med. Wanda Kawalec
  • prof. dr hab. med. Ryszard Lauterbach
  • prof. dr hab. med. Iwona Maroszyńska
  • prof. dr hab. med. Mirosław Wielgoś


Piątek, 24.10.2014


09:00-09:10
Otwarcie Sympozjum
09:10-09:40
Nutrition to Optimize Intestinal, Brain and Eye Development
(Wpływ żywienia na rozwój jelit, mózgu i wzroku)

prof. Michael Sherman (University of Missouri - Columbia, USA) - wykład w języku angielskim
09:40-10:10
Two genomes and who and what we are
(Dwa genomy, czyli kim i czym jesteśmy)

dr Janice Sherman (University of California, Davis, USA)
prof. Michael Sherman (University of Missouri - Columbia, USA) - wykład w języku angielskim
10.10-11.00
Sesja I - Oczekiwania neonatologów wobec diagnostyki prenatalnej
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. med. Ewa Helwich, prof. dr hab. med. Wanda Kawalec
10:10-10:35 Oczekiwania neonatologów wobec diagnostyki prenatalnej
prof. dr hab. med. Ewa Helwich (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie)
10:35-11:00 Laser i balon w rękach położnika szansą dla noworodków
prof. dr hab. med. Mirosław Wielgoś (I Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
11:00-11:20 Przerwa kawowa
11.20-13.20
Sesja I - Oczekiwania neonatologów wobec diagnostyki prenatalnej - ciąg dalszy
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. med. Ewa Helwich, prof. dr hab. med. Wanda Kawalec
11:20-11:45 Impact of Neonatal Consultation on Antenatal Diagnosis
(Wpływ diagnostyki przedporodowej na ocenę stanu zdrowia noworodka)

prof. Smeeta Sardesai (Medyczne Centrum Intensywnej Terapii Noworodków, Los Angeles, USA) - wykład w języku angielskim
11:45-12:10 Podział wad serca dla położników i neonatologów z punktu widzenia kardiologii prenatalnej
prof. dr hab. med. Maria Respondek-Liberska (Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
12:10-12:35 Jak diagnostyka prenatalna zmieniła kardiologię dziecięcą
prof. dr hab. med. Wanda Kawalec (Klinika Kardiologii Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie)
12:35-13:00 Dlaczego prenatalna diagnostyka płodu z wrodzoną przepukliną przeponową jest ważna dla neonatologa?
prof. dr hab. med. Iwona Maroszyńska (Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi)
13:00-13:20 Dyskusja
13:20-14:00 Lunch
14.00-15.35
Sesja II - Co nowego w neonatologii
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. med. Iwona Maroszyńka, prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa
14:00-14:25 Czym należy się kierować przy wyborze leków naczynioaktywnych i o działaniu inotropowo-dodatnim
prof. dr hab. med. Iwona Maroszyńska (Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi)
14:25-14:45 Wpływ rozpoczęcia szczepień ochronnych w oddziale neonatologii na realizację Programu Szczepień Ochronnych u noworodków urodzonych przedwcześnie
dr med. Maria Wilińska - (Klinika Neonatologii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie)
14:45-15:10 Monitorowanie stężenia wankomycyny we krwi noworodków, mit czy rzeczywistość
prof. dr hab. med. Barbara Królak-Olejnik (Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu)
15:10-15:35 Suplementacja witaminy D u noworodków urodzonych przedwcześnie - terapia monitorowana
dr med. Alicja Kołodziejczyk
prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
15:35-15:50 Przerwa kawowa
15.50-17.00
Sesja II - Co nowego w neonatologii - ciąg dalszy
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. med. Iwona Maroszyńka, prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa
15:50-16:15 Kalprotektyna - czy potrzebne są nam nowe markery stanu zapalnego
prof. dr hab. med. Marek Szczepański (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)
16:15-16:40 Nowe możliwości modyfikowania mikrobioty jelitowej u noworodków z bardzo małą masą urodzeniową w celu zapobiegania sepsie
prof. Piotr Heczko (Katedra Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
16:40-17:00 Dyskusja
17:00-18:00 NeoPro SPOTKANIE BADACZY
20:00 Uroczysta kolacja
Sobota, 25.10.2014


09.00-09.50
Sesja III - RSV a żywienie i odporność wcześniaków - Ontario i Kraków
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, prof. dr hab. med. Ryszard Lauterbach
09:00-09:25
An evidence based approach to RSV prophylaxis in high risk infants
(RSV u niemowląt wysokiego ryzyka - podejście do profilaktyki oparte na dowodach)

prof. Bosco Paes (Klinika Pediatrii Uniwersytetu McMaster Ontario, Kanada) - wykład w języku angielskim
09:25-09:50
Mleko matki najlepszym probiotykiem
prof. dr hab. med. Ryszard Lauterbach (Klinika Neonatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
09:50-10:10
Prezentacja nagrodzonej pracy: "Lactobacillus ramnosus GG suspectet infection in a newborn with intrauterine growth restriction"
dr med. Iwona Sadowska-Krawczenko (Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum w Bydgoszczy)
10.10-12.10
Sesja IV - Czy w Polsce powinniśmy zmienić standard przesiewowych badań okulistycznych dzieci urodzonych przedwcześnie
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. med. Mirosława Grałek, prof. dr hab. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk
10:10-10:35
Modyfikacja skriningu w kierunku retinoptaii wcześniaków
prof. dr hab. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk (Klinika Okulistyki Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)
10:35-11:00
Badania przesiewowe w kierunku retinopatii wcześniaka
dr med. Małgorzata Seroczyńska (Klinika Okulistyki Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie)
11:00-11:25
Zastosowanie ranibizumabu w leczeniu retinopatii wcześniaków w I strefie
dr med. Wojciech Hautz (Klinika Okulistyki Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie)
11:25-11:50
Problemy okulistyczne noworodków urodzonych w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2010-2013
dr hab. med. Bożena Kociszewska-Najman (Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
11:50-12:10 Dyskusja
12:10-12:40 Przerwa kawowa
12.40-13.50
Sesja IV - Czy w Polsce powinniśmy zmienić standard przesiewowych badań okulistycznych dzieci urodzonych przedwcześnie - ciąg dalszy
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. med. Mirosława Grałek, prof. dr hab. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk
12:40-13:05 Badania przesiewowe w kierunku retinopatii wcześniaków - Polska a wytyczne światowe
dr hab. med. Anna Gotz-Więckowska (Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)
13:05-13:30
Farmakologiczne leczenie retinopatii wcześniaków (ROP)
dr med. Małgorzata Seroczyńska (Klinika Okulistyki Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie)
13:30-13:50 Dyskusja
13:50-14:30 Lunch
14.30-17.00
Sesja V - Varia
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. med. Bogumiła Stoińska, prof. dr hab. med. Barbara Królak-Olejnik
14:30-14:55
Ciągłe monitorowanie glikemii u noworodków przedwcześnie urodzonych
dr med. Mateusz Jagła (Klinika Chorób Dzieci Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
14:55-15:20
Bliżnięta syjamskie - opis przypadku
lek. med. Anna Kamińska-Rybakiewicz (I Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
15:20-15:40 Nieaktywne białko C- doświadczenia ośrodka krakowskiego
prof. dr hab. med. Ryszard Lauterbach - Grant edukacyjny firmy Baxter
15:40-16:00
Cholestaza u noworodka z konfliktem serologicznym Rh, matki po chemioterapii stosowanej w trakcie ciąży - opis przypadku
lek. med. Natalia Czaplińska (Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
16:00-16:20
Zaufanie do terapeutów podstawą leczenia
prof. dr hab. med. Bogumiła Stoińska (Wydział Medyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu)
16:20-16:40
Dlaczego neonatolodzy (nie) wygrywają w sądzie? Analiza wybranych spraw sądowych z udziałem neonatologów
dr prawa Radosław Tymiński
16:40-17:00 Dyskusja
17:00 Zakończenie Sympozjum


   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40